تبلیغات

See Explanation.  Clicking on the picture will download
 the highest resolution version available.

 

سایت های ایرانی

شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران www.asiac.ir
سال جهانی نجوم در ایران www.astronomy.ir
مجله نجوم www.nojum.ir
Pars Sky www.parssky.com
انجمن فیزیک ایران www.psi.ir
انجمن نجوم آماتوری آسمان توس www.toossky.com
آسمان شب ایران www.nightsky.ir
ستاره پارسی www.persianstar.com
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری www.atf.gov.ir
مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه www.riaam.ac.ir
سیزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم www.iasbs.ac.ir/astro2009
همایش ملی نجوم، اخترفیزیک و کیهان‌شناسی www.astroconf2009.ir
کنگره خواجه نصیرالدین طوسی www.khaje-nasirodin-toosi2009.com
مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی-نجومی www.nojumi.org
پروژه صلح ستارگان www.starpeace.org

سایت های خارجی
The International Astronomical Union (IAU) www.iau.org
The International Year of Astronomy 2009 www.astronomy2009.org
National Aeronautics and
Space Administration (NASA)
www.nasa.gov
European Space Agency (ESA) www.esa.int
European Southern Observatory (ESO) www.eso.org
Canadian Space Agency (CSA) www.space.gc.ca
British National Space Center (BNSC) www.bnsc.gov.uk
Japan Aerospace
Exploration Agency (JAXA)
www.jaxa.jp
National Commission on Space Activities Comisi National de Actividades Espaciales (CONAE) www.conae.gov.ar
Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) www.cnes.fr
German Aerospace Center (DLR) www.dlr.de
Italian Space Agency (ASI) www.asi.it
National Aerospace Laboratory, The Netherlands (NLR) www.nlr.nl
Andoya Rocket Range (ARR) www.rocketrange.no
Swedish Space Corporation (SSC) www.ssc.se
Austrian Space Agency (ASA) www.asaspace.at
Austrian Society for Aerospace Medicine (ASM) www.asm.at
Danish Space Research Institute (DSRI) www.dsri.dk
Romanian Space Agency (ROSA) www.rosa.ro
Russian Space Research Institute (IKI) www.iki.rssi.ru
korea Aerospace Reserch Institute www.kari.re.kr
China National Space Administration www.cnsa.gov.cn
Indian Space Research Organisation (ISRO) www.isro.org
Australia's Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) www.csiro.au
AFRICOVER www.africover.org
Belgian Institute for Space Aeronomy (Magnetospheric Research) www.magnet.oma.be
Peoria Astronomical Society www.astronomical.org
Hawaiian Astronomical Society www.hawastsoc.org
American Astronomical Society (AAS) www.aas.org
Astronomical Society of South Australia www.assa.org.au
Astronomical Society of the Pacific www.astrosociety.org
Astronomical Society of Victoria www.asv.org.au
Royal Astronomical Society (RAS) www.ras.org.uk
Royal Astronomical Society of New Zealand www.rasnz.org.nz
The Royal Astronomical Society of Canada www.rasc.ca